Estàs interessat a conèixer l’agrupació de la documentació? El quadre de classificació és una estructura jeràrquica i lògica de conceptes que reflecteix les diferents funcions, activitats i transaccions de l’ens, i que permet identificar-ne i agrupar-ne físicament o intel·lectualment els documents i facilitar-ne la recuperació.

El quadre de classificació documental és una estructura jeràrquica i lògica de conceptes, que reflecteix les diferents funcions, activitats i transaccions de l’ens i que permet identificar i agrupar físicament o virtualment els seus documents, per tal de facilitar-ne la seva recuperació.

Podeu accedir-hi a través del següent enllaç