T'agradaria conèixer els terminis de conservació de la documentació?

El calendari de conservació i règim d'accés de la documentació és una eina fonamental que permet gestionar adequadament els documents. El calendari és fruit d'un procediment que s'inicia amb l'avaluació dels documents i continua amb la decisió sobre la seva disposició. A més a més, també incorpora el seu règim general d’accés.

Accés a la documentació municipal (com accedir a la documentació municipal, quina normativa ho regula, on us heu d'adreçar...)

Consulteu l'apartat web de l'Arxiu Comarcal del Garraf 

Consulteu el web d'arxius en línia de la Generalitat de Catalunya i podreu consultar els fons

També us pot interessar accedir a la CNAATD (Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental), órgan col·legiat de la Generalitat de Catalunya.