En el cas que la Comissió Jurídica Assessora, és a dir, l'alt òrgan consultiu de la Generalitat i dels ens locals en matèria jurídica, hagi emès algun dictamen que faci referència a aquest ens, el podràs consultar en aquest apartat.

Per a consultar els dictàmens referents a Vilanova i la Geltrú consulteu el cercador de dictàmens del Portal Jurídic de Catalunya, introduint a l'apartat "Paraula/ es del títol" Vilanova i la Geltrú.