Si existeix algun acte administratiu, declaració responsable o comunicació prèvia amb incidència sobre el domini públic o la gestió dels serveis públics, aquí les podràs llegir. També hi trobaràs altra documentació d'interès públic especial.

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú no té elaborada actualment aquesta informació en el format necessari per fer-la pública d'acord amb la Llei 19/2014