Categoria
Etiqueta
Àmbits transparència
6 conjunts de dades trobats
Etiqueta: economia
27/09/2023

Conjunt de dades econòmiques de l'ens amb pre-càlcul del seu impacte vinculats a la població.

27/09/2023

Càlcul del resum d'indicadors econòmics agregats per territoris, en base a la informació dels conjunts de dades de pressupostos i endeutament.

A partir d’aquests conjunts de dades, s’ha incorporat per a cada ens la seva dada d’habitants i s’ha treballat la visió territorial per o... Mostra més

27/09/2023

Dades de contractes de Catalunya informats durant els darrers cinc anys en el Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya

20/09/2023

Conjunt de dades que mostra tota la activitat històrica (fins a 5 anys) de la contractació pública associada al perfil del contractant, Servei desenvolupat pel Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, prestat al món local mitjançant el Consorci AOC.

17/07/2023

Totes les entitats locals han de calcular abans del dia 1 de novembre de cada any el cost efectiu dels serveis que presten, partint de les dades contingudes en la liquidació del pressupost general i, si s’escau, dels comptes anuals aprovats de les entitats vinculades o que en depenen, c... Mostra més

31/10/2022

Entitats d'estalvi - Indústria, comerç i serveis