Categoria
Etiqueta
Àmbits transparència
84 conjunts de dades trobats
28/11/2022

Agenda

28/11/2022

Es publica la informació detallada del registre de convenis de col·laboració i cooperació, que té com a funció:

• Publicitar els convenis i acords subscrits per la Generalitat de Catalunya amb l'Estat, altres comunitats autònomes, òrgans constitucionals o estatutaris, ens públics... Mostra més

28/11/2022

Aquest conjunt de dades disposa de la informació general sobre ens els locals disponible a la font MUNICAT del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.

28/11/2022

Conjunt de dades que mostra tota la activitat històrica (fins a 5 anys) de la contractació pública associada al perfil del contractant, Servei desenvolupat pel Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, prestat al món local mitjançant el Consorci AOC.

28/11/2022

La majoria de les decisions més rellevants que es porten a terme en un ens es prenen a les sessions plenàries, ja que el Ple és l'òrgan de màxima representació política de la ciutadania. Aquest conjunt de dades recull tots els acords presos en les sessions del Ple de l’ens local, amb l’... Mostra més

27/11/2022

Restauració - Indústria, comerç i serveis

27/11/2022

Registre d'entitats

27/11/2022

Noticies

27/11/2022

Consum responsable - Indústria, comerç i serveis

27/11/2022

Conjunt de dades econòmiques de l'ens amb pre-càlcul del seu impacte vinculats a la població.