Categoria
Etiqueta
Àmbits transparència
84 conjunts de dades trobats
01/02/2023

Registre d'entitats

01/02/2023

Noticies

01/02/2023

Entitats culturals

01/02/2023

Consum responsable - Indústria, comerç i serveis

01/02/2023

Agenda

01/02/2023

Publicació de les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball (l’anunci de convocatòria del procés de selecció /provisió, les bases de la convocatòria, els anuncis oficials al Butlletí oficial de la província i/o al Di... Mostra més

01/02/2023

D'acord a la normativa vigent, la ciutadania té dret a comprovar o conèixer si la persona que l'atén en una administració pública és un funcionari habilitat. Les dades mostrades permeten veure el personal habilitat a tal efecte per part de l’ens, i que s’ha inscrit al Registre de funcio... Mostra més

01/02/2023

Conjunt de dades que recull totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

01/02/2023

Conjunt de dades que mostra la relació dels organismes que depenen o estan vinculats amb aquesta entitat (organismes autònoms locals, entitats públiques empresarials locals i societats mercantils locals).

01/02/2023

Aquest conjunt de dades disposa de la informació general sobre ens els locals disponible a la font MUNICAT del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.