Contractes publicats en el Perfil de Contractant (servei AOC - històric)

Sector Públic
20/09/2023

Conjunt de dades que mostra tota la activitat històrica (fins a 5 anys) de la contractació pública associada al perfil del contractant, Servei desenvolupat pel Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, prestat al món local mitjançant el Consorci AOC.

Aquest conjunt de dades inclou informació de tots els ens locals. 
administració pública contractació contractació pública economia

Distribucions

Informació Addicional

Font
https://contractaciopublica.gencat.cat
Responsable dades funcionals (RDF)
Consorci AOC
Correu de contacte (RDF)
dadesobertes@aoc.cat
Tipus Actor
-
Subtipus Actor
Conjunt de dades multiens
Data publicació
10/02/2017
Darrera actualització
20/09/2023
Freqüència actualització
7 dies
Llicència
Creative Commons CCZero
Àmbit de transparència

Contractes, convenis i subvencions

City Anatomy
-