En aquest apartat podreu consultar el contingut de tots aquells expedients que han estat aprovats inicialment per part de la corporació municipal i que actualment es troben en tràmit d'informació pública. 

Informació de les ordenances que es preten modificar durant l'any 2019: Pla Normatiu Anual

Projecte nova explitació avícola