En aquest apartat trobareu els indicadors que reflecteixen la transparència de l'ens.