Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

                    Composició del Ple municipal

                       Equip de Govern