La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC) en el seu article 133 disposa que "amb caràcter previ a l’elaboració del projecte o avantprojecte de llei o de reglament, s'ha de substanciar una consulta pública, a través del portal web de l'Administració competent en el qual s'ha de demanar l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma".

Per tal de donar compliment a l'article citat anteriorment, es procedeix a la publicació de les següents propostes de regulació.

CONSULTES OBERTES

ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS

Memòria consulta pública

Avantprojecte

Presentació de propostes

Termini de presentació: 28/10/2020

 

CONSULTES TANCADES

REGLAMENT REGULADOR DELS SERVEIS MUNICIPALS DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA I SANEJAMENT D'AÏGUES RESIDUALS

Memòria consulta pública

Avantprojecte

Termini de presentació de propostes: 31/07/2018

ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS DE L'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Memòria consulta pública

Avantprojecte

Termini de presentació de propostes: 31/07/2018