Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

No estàs al cas de quins són els grups polítics/municipals representats dins l'ens? Doncs mira-ho aquí i consulta'n la informació més rellevant.

GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
 
1. Consol Cantenys Arbolí
2. Francesc Gaspar López
3. Marisa Resta Buxeda
4. Francisco Javier Marin Estany
5. José Javier García Rodríguez
6. César González Crespo
- Portaveu: Francesc Gaspar López
- Suplent: Marisa Resta Buxeda
 
GRUP MUNICIPAL ERC
 
1. Sergi Palomeras i Ferran
2. Maria Vidal i Hurtós
3. Anna Pastoret i Martín
- Portaveu: Sergi Palomeras i Ferran
- Suplent: Maria Vidal i Hurtós
 
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ
 
1. Montserrat Ricart i Solé
2. Cristian Ceballos i López
3. Roser Sendra i Grau
- Portaveu: Montserrat Ricart i Solé
- Suplent: Cristian Ceballos i López
 
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA
 
1. José Francisco Parra Gallardo
- Portaveu: José Francisco Parra Gallardo