Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Consulta a quins valors, principis i normes de conducta han d'atenir-se els alts càrrecs de l'ens i quines són les obligacions i regles sobre la qualitat dels serveis i el funcionament de l'administració d’acord amb les que han d’actuar tot personal al servei de les administracions.

L'Ajuntament de Vilafant està treballant en l'elaboració i l'aprovació d'un codi de conducta dels alts càrrecs i de bon govern. Properament la publicarem.

Per a més informació: Secretaria Tel. 972 54 60 20 (ext. 8) o secretaria@vilafant.com