Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Vols saber si aquest organisme disposa de secretari/ària, interventor/ora i/o tresorer/era i qui són? Aquest és el lloc on en trobaràs més detalls.

SR. JOSEP Mª CORTADA I PUIG
SECRETARI I INTERVENTOR
secretaria@vilafant.com

SR. ENRIC MACAU I OLIVA
TRESORER
recaptacio@vilafant.com        

SR. LLUIS GRATACÓS I SOLER
ARQUITECTE MUNICIPAL
llgratacos@vilafant.com

SR. JAUME PAGÈS I OLIVERAS
ARQUITECTE TÈCNIC
jaumep@vilafant.com

SR. J. ANDRÉS VALENTÍN I PINTADO
TÈCNIC SECRETARIA
valentin@vilafant.com

SR. PERE RIVERO I SALA
TÈCNIC GESTIÓ COMPTABLE
rivero@vilafant.com

SR. FRANCESC JIMÉNEZ I MARTÍN
TÈCNIC DESENVOLUPAMENT LOCAL I SOCIAL
adl@vilafant.com