Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

El present conjunt de recursos recull la informació vinculada a les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball

0 Registres carregats
Denominació Número de places Data d'inici Data de fi Expedient Sistema de selecció Tipus de personal Grup de titulació Altres requisits Matèries Estat Data de les proves Lloc de les proves Dades de les publicacions Més informació Documents
Convocatòria del procés selectiu per a la provisió d’una plaça, amb caràcter d’interinitat, de Cap del servei de vigilància/guàrdia municipal de Vilafant 1 31-08-2016 03-01-2017 Selecció per a la provisió d’una plaça, amb caràcter d’interinitat, de Cap del servei de vigilància/guàrdia municipal Concurs oposició Administració especial: Vigilant/Guàrdia municipal C2 Haver complert els 18 anys i no excedir dels 55 anys/Tenir una alçada mínima de 1,60 m. les dones i de 1,65 m. els homes Bases publicades al BOP de Girona de 19/09/2016 i extracte de la convocatòria publicat al DOGC de 29/09/2016 El termini per a la presentació de les sol·licituds de participació en el procediment selectiu finalitza el dia 19 d'octubre de 2016, a les 14 hores. Bases del procediment selectiu
Convocatòria del procediment
Per a consultar processos de selecció no publicats als Diaris oficials (i/o documentació complementària), consulteu la web de recursos humans de l'Ajuntament de Vilafant.