Ordenances fiscals

Sector Públic
20/07/2019

Les ordenances fiscals són el conjunt de normes, dins l’àmbit tributari local, que aprova l’ens per a la regulació de les aportacions que rep en forma d’impostos i taxes.

Aquest conjunt de dades mostra les ordenances fiscals aprovades pels ens locals i, si s’han modificat, les versions consolidades.

Aquest conjunt de dades inclou informació de tots els ens locals. 

Distribucions

Informació Addicional

Cercador d'Informació i Documentació Oficials (CIDO). Diputació de Barcelona
Consorci AOC
dadesobertes@aoc.cat
-
Conjunt de dades multiens
02/11/2015
20/07/2019
365 dies
Creative Commons CCZero

Acció de govern i normativa

-