Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Noemi Batias

Alcaldessa. Governació, hisenda i transparència.

Independents Viladrau

  • Càrrec electe
  • Alcalde/ssa
  • Membre d'equip de govern
  • Ple municipal

Lloc de naixement: Vic

Data de naixement: 20 de febrer 1977

Nascuda a Vic el 20 de febrer de 1977, ha viscut sempre a Viladrau.

Diplomada en Turisme per l’Escola Oficial de Turisme de Girona i complementació amb Màster de Turisme de Negocis i Organització d’Esdeveniments.

En l’actualitat treballa com a Responsable en un grup d’empreses del sector privat, realitzant les tasques de Comptable i de Responsable de Qualitat i Medi Ambient, entre d’altres.

Ha estat implicada en associacions com les AFA de la llar d’infants i de l’escola de Viladrau.

Professió: Comptable i de Responsable de Qualitat i Medi Ambient