Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

A la web de l'Ajuntament de Viladecavalls trobareu la següent informació:

- Perfil, dades de contacte i declaració de béns i activitats dels regidors/es de l'equip de govern i dels regidors/es de l'oposició.  

Durant el mandat 2019-2023, a l'Ajuntament de Viladecavalls no hi ha cap càrrec eventual contractat. 

- Retribucions càrrecs electes