Vols conèixer els detalls de les tramitacions sobre pressupostos que s'han dut a terme en aquest ens els darrers anys? Pots consultar-los aquí.

ANY 2022

Modificació pressupostària 2022-19

Modificació pressupostària 2022-18

Modificació pressupostària 2022-17

Modificació pressupostària 2022-16

Modificació pressupostària 2022-15

Modificació pressupostària 2022-14

Modificació pressupostària 2022-13

Modificació pressupostària 2022-12

Modificació pressupostària 2022-11

Modificació pressupostària 2022-10

Modificació pressupostària 2022-09

Modificació pressupostària 2022-08

Modificació pressupostària 2022-07

Modificació pressupostària 2022-06

Modificació pressupostària 2022-05

Modificació pressupostària 2022-03

Modificació pressupostària 2022-02

Modificació pressupostària 2022-01

 

ANY 2021

Modificació pressupostària 2021-17

Modificació pressupostària 2021-16

Modificació pressupostària 2021-15

Modificació pressupostària 2021-14

Modificació pressupostària 2021-13

Modificació pressupostària 2021-12

Modificació pressupostària 2021-11

Modificació pressupostària 2021-10

Modificació pressupostària 2021-09

Modificació pressupostària 2021-07

Modificació pressupostària 2021-06

Modificació pressupostària 2021-05

Modificació pressupostària 2021-04

Modificació pressupostària 2021-03

Modificació pressupostària 2021-02

Modificació pressupostària 2021-01

 

ANY 2020

Modificació pressupostària 2020-12

Modificació pressupostària 2020-11

Modificació pressupostària 2020-10

Modificació pressupostària 2020-09

Modificació pressupostària 2020-08

Modificació pressupostària 2020-07

Modificació pressupostària 2020-06

Modificació pressupostària 2020-05

Modificació pressupostària 2020-04

Modificació pressupostària 2020-03

Modificació pressupostària 2020-02

Modificació pressupostària 2020-01

 

ANY 2019

Modificació pressupostària 2019-18

Modificació pressupostària 2019-17

Modificació pressupostària 2019-16

Modificació pressupostària 2019-15

Modificació pressupostària 2019-14

Modificació pressupostària 2019-13

Modificació pressupostària 2019-12

Modificació pressupostària 2019-11

Modificació pressupostària 2019-10

Modificació pressupostària 2019-09

Modificació pressupostària 2019-08

Modificació pressupostària 2019-07

Modificació pressupostària 2019-06

Modificació pressupostària 2019-05

Modificació pressupostària 2019-04

Modificació pressupostària 2019-03

Modificació pressupostària 2019-02

Modificació pressupostària 2019-01

 

ANY 2018

Modificació pressupostària 2018-10

Modificació pressupostària 2018-09

Modificacio pressupostària 2018-08

Modificació pressupostària 2018-07

Modificació pressupostària 2018-06

Modificació pressupostària 2018-05

Modificació pressupostària 2018-04

Modificació pressupostària 2018-03

Modificació pressupostària 2018-02

Modificació pressupostària 2018-01

 

ANY 2017

Modificació pressupostària 2017-06

Modificació pressupostària 2017-05

Modificació pressupostària 2017-04

Modificació pressupostària 2017-03

Modificació pressupostària 2017-02

Modificació pressupostària 2017-01

 

​ANY 2016

Modificació pressupostària 2016-11

Modificació pressupostària 2016-10

Modificació pressupostària 2016-09

Modificació pressupostària 2016-08

Modificació pressupostària 2016-07

Modificació pressupostària 2016-06

Modificació pressupostària 2016-05

Modificació pressupostària 2016-04

Modificació pressupostària 2016-03

Modificació pressupostària 2016-02

Modificació pressupostària 2016-01