Aqui podeu consultar els informes de la Sindicatura de Comptes en relació a la Gestió recaptaròria en municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants.