En aquest apartat pots consultar els plecs de clàusules administratives generals de contractació que s'apliquen als contractes de serveis, de subministraments i d'obres i instal·lacions, entre d'altres.

L'Ajuntament de Viladecavalls no en disposa de Plec de Clàusules Generals.

Podeu consultar els Plecs de Clàusules Específics en aquest enllaç del Perfil del Contractant.