Estàs interessat en conèixer l’agrupació de la documentació? El quadre de classificació és una estructura jeràrquica i lògica de conceptes que reflecteix les diferents funcions, activitats i transaccions de l’ens i que permet identificar i agrupar física o intel·lectualment els seus documents i facilitar-ne  la seva recuperació.

 

Quadre de classificació de documents municipals QdCM de la Generalitat de Catalunya,  adaptat pel Consorci AOC al model de gestió digital e-SET

FONT: PLE 25/05/2017

Quadre de classificació Arxiu Municipal de Viladecavalls