Si l'ens ha estat part processal d'alguna resolució administrativa i/o judicial de rellevància pública, o alguna d'aquestes ha afectat persones que exerceixen funcions públiques en aquest ens (com l'alcalde/alcaldessa i els regidors/es), aquest és el lloc on pots trobar aquesta informació.

12-07-2017 483/2017

Òrgan Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso

Tipus Recurso de apelación contra sentencia

Enllaç http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8184289&links=%22483%2F2017%22&optimize=20171027&publicinterface=true

05-12-2018 1038/2018

Òrgan Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso

Tipus Resolució

Documents Resolució núm. 1038-2018.pdf

22-01-2020 193/2020

Òrgan Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso

Tipus Resolució

Documents Resolució núm. 193-2020.pdf

11-05-2020 1265/2020

Òrgan Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso

Tipus Resolució

Documents Resolució núm. 1265-2020.pdf

17-06-2020 2343/2020

Òrgan Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso

Tipus Resolució

Documents Resolució núm. 2434-2020.pdf

28-06-0021 56/2021

Òrgan Juzgado de lo Contencioso Administrativo 16 de Barcelona

Tipus Resolució

Documents Resolució núm. 56-2021.pdf

21-02-0022 19/2022

Òrgan Juzgado de lo Contencioso Administrativo

Tipus Resolució

Documents Resolució núm. 19-2022.pdf

08-10-0021 102/2021

Òrgan Juzgado de lo Contencioso Administrativo

Tipus Resolució

Documents Resolució núm 102-2021.pdf

17-06-2020 2434/2020

Òrgan Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso

Tipus Sentència

Documents Resolució núm. 2434-2020.pdf

26-05-0021 728/2015

Òrgan Tribunal Supremo. Sala de lo Civil

Tipus Sentència

Documents Sentència RCA 728_2015.pdf

15-03-0022 68/2022

Òrgan Juzgado de lo Contencioso Administrativo

Tipus Sentència

Documents Sentència 68-2022.pdf

26-11-2020 312/2020

Òrgan Juzgado de lo Social

Tipus Sentència

Documents Sentència 312-2020.pdf