Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

Foto JOAN MARIA SANAHUJA SEGÚ

JOAN MARIA SANAHUJA SEGÚ

Alcalde President

JUNTS

  • Càrrec electe
  • Alcalde/ssa
  • Membre d'equip de govern
  • Junta de Govern Local
  • Ple de la Corporació
  • Alcaldia
  • Urbanisme, obres, habitatge, serveis municipals i relacions ciutadanes
  • Agricultura, ramaderia i medi ambient
  • Benestar social (serveis socials i sanitat) i educació

Conjunt de dades que recull totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

0 Registres carregats
Joan Maria Sanahuja

Enllaç http://www.vilabella.cat/?alcaldia

Més informació