Podràs trobar-hi la informació sobre les resolucions en les què es determina l'accés parcial o denegació de les sol·licituds d'accés a la informació pública (SAIP), per concurrència d'algun dels límits legalment previstos.
2022

Durant aquest any l'Ajuntament de Vidreres no ha rebut cap sol·licitud d'accés a la informació pública.