Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

ANNA ERRA I SOLÀ

Alcaldessa

JxCAT - JUNTS

 • Càrrec electe
 • Alcalde/ssa
 • Membre d'equip de govern
 • Comissió Especial de Comptes
 • Comissió informativa de l'Àrea d'Economia i Serveis Generals
 • Comissió informativa de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat
 • Ple municipal de l'Ajuntament de Vic
 • Comissió informativa de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Projecció de la Ciutat
 • Comissió informativa de l'Àrea d'Alcaldia i de Serveis a les Persones
 • Junta de Govern Local
 • Alcaldia
 • Comunicació i transparència

Retribucions totals rebudes d'aquesta entitat l'any anterior (exercici liquidat): 14.582,30 € (2022)

Nascuda el 1965. Estic casada i tinc tres fills. Soc llicenciada en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona i diplomada en Magisteri per la Universitat de Vic. Al llarg de 21 anys he exercit de professora al col·legi de Sant Miquel dels Sants de Vic, on he desplegat la meva vocació de formar a diferents joves per millorar el seu futur. He estat coautora de diversos llibres de text de secundària de Ciències Socials. En l’àmbit més privat i personal sempre m’he mostrat vinculada amb el Club Bàsquet Vic on hi he jugat 9 anys. També soc sòcia d’Òmnium Cultural.

 

Vaig iniciar el meu primer mandat com a alcaldessa el 13 de juny de 2015. Anteriorment, de l’any 2007 fins el 2015 havia estat regidora de diferents competències com l’Educació, la Cultura, el Comerç i el Turisme, a banda de presidir l’àrea Social de l’Ajuntament de Vic des del 2007 fins al 2011.

M’agrada el món de la política per la seva dimensió de servei públic, d’atenció a les persones i amb la voluntat de representació de la ciutadania i treballo des de la proximitat, dia a dia, per la ciutat, la comarca i el país. 

Podeu consultar la relació de retribucions anuals brutes dels càrrecs electes al següent enllaç.

 

Càrrecs eventuals

 

La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en la nova modificació del seu article 104 bis sobre el personal eventual de les entitats locals, apartat d), estableix que els municipis amb població superior a 20.000 i no superior a 50.000 habitants (Vic en té prop de 44.000) podran incloure en les seves plantilles llocs de treball de personal eventual per un nombre no superior a 7.

Actualment, l'Ajuntament de Vic compta amb la col·laboració de quatre assessors:

 

MIQUEL DURAN I RIERA

Assessor de l'Alcaldia en conviència, seguretat i manteniment urbà

 • Dedicació exclusiva (100%)
 • Retribucions totals rebudes l'any 2022: 44.091,12 €
 • Currículum

 

XAVIER BARRIOBERO CLOTET

Assessor de l'Alcaldia en esports i promoció i desenvolupament de projectes esportius

 • Dedicació exclusiva (100%)
 • Retribucions totals rebudes l'any 2022: 44.091,12 €
 • Currículum

 

BERTA VAQUÉ PARÉS

Assessora del Gabinet d'Alcaldia

 • Dedicació exclusiva (100%)
 • Retribucions totals rebudes l'any 2022: 48.005,52 €
 • Currículum

 

NÚRIA SOLÀ CORRETJA

Assessora en gestió de serveis

 • Dedicació exclusiva (100%)
 • Retribucions totals rebudes l'any 2022: 42.786,84 €
 • Currículum

 

Podeu consultar la informació referent al nomenament, les funcions, règim retributiu i distribució de la jornada als documents següents: