En aquest apartat trobareu els indicadors que reflecteixen la transparència de l'ens.

Per un govern obert oferim les estadístiques detallades d'emplenament dels ítems que avaluen la transparència municipal: