Consulta a quins valors, principis i normes de conducta han d'atenir-se els alts càrrecs de l'ens, i quines són les obligacions i regles sobre la qualitat dels serveis i el funcionament de l'Administració d’acord amb les quals ha d'actuar tot personal.

- Certificat del Ple de data 22/12/2021 on s'acorda l'aprovació del Codi de Conducta dels Alts càrrecs de L'Ajuntament de Vespella de Gaià

- Codi de Conducta Ajuntament de Vespella de Gaià