Licitacions en tràmit (perfil de contractant) Disponible a: Mapa d'administració electrònica. Consorci AOC

Si busques l'activitat contractual de l'ens, aquest és el lloc on la trobaràs. Licitacions, adjudicacions provisionals, acords, resolucions... A més, també hi ha els plecs de clàusules administratives particulars i informació essencial sobre cadascun dels procediments.

Títol Òrgan de contractació Codi d'expedient Tipus d'expedient Tipus de contracte Subtipus de contracte Procediment de licitació Descripció de la prestació Pressupost bàsic de licitació Durada del contracte Àmbit geogràfic Termini de presentació d'ofertes Valor estimat del contracte Subhasta electrònica Obertura de pliques Pròrroga Informació complementària sobre la pròrroga Enllaç Documents Més informació Prioritat
projecte executiu No No projecte executiu.pdf
plec prescripcions tècniques No No plecprescripcionstècniquesplaçamajor.pdf
plec clausules No No plecclausulesplaçamajor.pdf
INFORME NECESSITATS No No INFORMENECESSITATSPLAÇAMAJOR.pdf
INFORME DE SECRETARIA No No INFORME DE SECRETARIA PLAÇA MAJOR.pdf
Certificat i fiscalització No No Certificat i fiscalització.pdf
Acord de licitació No No Acord de licitació