Convocatòria Junta Govern pública

Sessió pública extraordinària i urgent de 1a. Convocatòria de
la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el 21 de maig de
2020, a les 09:30 hores.