Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

En aquest apartat pots consultar els informes d'intervenció en relació al compliment per part de l'ens dels objectius d'estabilitat pressupostària que marca la llei.

Compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària

 

En aquest apartat podeu trobar els informes de la Interveció Municipal en referència al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària.

No s'ha  emès cap informe de Vallirana de l'Autotitat  Independent de  Resposabilitat Fiscal, però podeu accedir a següent enllaç per tal de veure tots els seus informes emesos  que tenen per objectiu vetllar per la sostenibilitat de les finances públiques.

 

Informes de la Intervenció Municipal