Aquí podràs consultar totes les modificacions i les pròrrogues contractuals, així com també, si és el cas, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades.

Modificacions de contractes i reformes d'obres

Durant l'exercici 2015 i 2016 no s'han produït ni modificacions de contractes, ni licitacions suspeses, ni tampoc resolucions anticipades.

 

Per veure la informació referida als exercicis 2017 i següents podeu consultar el document annex.