Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Aquest conjunt de dades mostra les ordenances fiscals aprovades pels ens locals i, si s’han modificat, les versions consolidades.

0 Registres carregats

Relació d'ordenaces fiscals vigents

En data 14 de gener de 2021 no s'ha produït cap modificació sobre el Dossier d'Ordenances Fiscals 2019, per la lqual cosa continua en vigor el mateix Dossier d'Ordenances Fiscals de 2019. 

Si es produeixen salts de numeració en les ordenances,  pot ser donat a què han estat derogades o que són de caire "no fiscal" i per tant es troben ubicades en l'apartat ordenances reguladores i reglaments.