La majoria de les decisions més rellevants que es porten a terme en un ens es prenen a les sessions plenàries, ja que el Ple és l'òrgan de màxima representació política de la ciutadania. Aquí hi ha tots els documents que deixen constància de la presa de decisions que tenen lloc en el marc d'aquestes reunions, això sí, sense dades de caràcter personal.

Aquest conjunt de dades recull tots els acords presos en les sessions del Ple de l'entitat local, -prèvia adopció de les mesures que correspongui per part de l'ens-, per tal de garantir el compliment de les normes sobre protecció de dades personals.

0 Registres carregats

Vídeos dels Plens Municipals

Podeu veure els vídeos dels Plens Municipals en el "canal de Plens Municipals" en el següent enllaç

 

Notícies dels Plens Municipals

Podeu veure informació periodística referida als "Plens Municipals" buscant per data en el següent enllaç de l'apartat de notícies, del web municipal.