Titularitat

La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon a l'Ajuntament de Vall de Cardós. L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i dels serveis accessibles des d'aquesta seu és l'Ajuntament de Vall de Cardós.

Disposició de creació

  • Disposició de creació de la Seu electrònica:
    Ordenança reguladora de creació i funcionament de la seu electrònica de l'ajuntament de Vall de Cardós (BOP núm. 17, 27 de gener de 2015).