Informa't aquí sobre el lloc web del servei de gestió tributària del teu municipi. També hi trobaràs l'adreça, el telèfon, els horaris del servei i la informació sobre les taxes i tributs que tramita.

Pagament dels tributs, taxes i preus públics a través del compte d'una entitat financera :
Taxa servei cementiri municipal
Taxa servei escombraries
Taxa servei aigua i clavegueram

Per més informació adreci's a les oficines municipals o bé consulti-ho al telèfon 973 330 260.

(Horari d'atenció de dilluns a divendres de 10 a 14, excepte dijous).

 

Nota important: Cal tramitar davant l’Organisme de Gestió i Recaptació de Tributs locals de la Diputació de Lleida :
-Taxa Impost sobre Vehicles de Tracció mecànica
-Taxa Impost sobre Béns Immobles

En aquest cas, pot adreçar-se al web www.oagrtl.cat o bé al telèfon 973 31 04 73 (oficina de Tàrrega, Pl. de les Nacions sense Estat) o la seu central a Lleida, situada a la Rambla Ferran núm. 18 (973 230 401).