Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Informa't aquí sobre el lloc web del servei de gestió tributària del teu municipi. També hi trobaràs l'adreça, el telèfon, els horaris del servei i la informació sobre les taxes i tributs que tramita.

Pagament dels tributs, taxes i preus públics a través del compte d'una entitat financera :
Taxa servei cementiri municipal
Taxa servei escombraries
Taxa servei aigua i clavegueram

Per més informació adreci's a les oficines municipals o bé consulti-ho al telèfon 973 330 260.

(Horari d'atenció de dilluns a divendres de 10 a 14, excepte dijous).

 

Nota important: Cal tramitar davant l’Organisme de Gestió i Recaptació de Tributs locals de la Diputació de Lleida :
-Taxa Impost sobre Vehicles de Tracció mecànica
-Taxa Impost sobre Béns Immobles

En aquest cas, pot adreçar-se al web www.oagrtl.cat o bé al telèfon 973 31 04 73 (oficina de Tàrrega, Pl. de les Nacions sense Estat) o la seu central a Lleida, situada a la Rambla Ferran núm. 18 (973 230 401).