Tècnics de l'ens Disponible a: Direcció de Serveis de Cooperació Local de la DIBA

Vols saber si aquest organisme disposa de secretari/ària, interventor/ora i/o tresorer/era i qui són? Aquest és el lloc on en trobaràs més detalls.

Nom del tècnic Càrrec Correu electrònic Telèfon Prioritat
Maria Soldán Tècnica de joventut msoldan@anoiajove.cat 679964665
Núria Mora Tècnica d'urbanisme nmora@apabcn.cat
Susanna Llopart Tècnica de desenvolupament econòmic i participació ciutadana
Silvia Llamas Tècnica de promoció laboral
Imma Jubert Tècnica de comunicació imma@immajubert.com
Montse Mascarell Tècnica de benestar social mcantarell@anoia.cat
Rosalia Sancho Mallén Secretària interventora- tresorera sanchomrs@diba.cat 937 718 002