En el cas que s'hagi dictat alguna resolució relativa al règim d'incompatibilitats, aquest és l'apartat on la pots consultar.

No hi ha cap dictàmen sobre el règim d'incompatibilitats dels empleats públics de l'Ajuntament de Vallbona d'Anoia.