En aquest apartat trobareu els indicadors que reflecteixen la transparència de l'ens. 

Aquesta corporació no disposa d'aquesta informació.