Si busques l'activitat contractual de l'ens, aquest és el lloc on la trobaràs. Licitacions, adjudicacions provisionals, acords, resolucions... A més, també hi ha els plecs de clàusules administratives particulars i informació essencial sobre cadascun dels procediments.

Títol Òrgan de contractació Codi d'expedient Tipus d'expedient Tipus de contracte Subtipus de contracte Procediment de licitació Descripció de la prestació Pressupost bàsic de licitació Durada del contracte Àmbit geogràfic Termini de presentació d'ofertes Valor estimat del contracte Subhasta electrònica Obertura de pliques Pròrroga Informació complementària sobre la pròrroga Enllaç Documents Més informació Prioritat
Concurs públic Servei de neteja Ajuntament de Vall-llobrega Ordinari Serveis Obert Servei de neteja de les dependències municipals 65.0 2 anys 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la darrera publicació de l'edicte al BOP o al DOGC No No PLEC NETEJA VALL-LLOBREGA def.doc.pdf
Subhasta pública d'una carpa Ajuntament de Vall-llobrega Ordinari Altres Subhasta Obert Subhasta pública be patrimonial moble no utilitzable propietat d'aquest Ajuntament: material procedent del desmuntatge d'una carpa. 19.92 8 dies naturals a partir de la publicació en el BOP. 19.92 No No bases subhasta CARPA DEF publicar web.rtf