Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

El present conjunt de recursos recull la informació vinculada a les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball

0 Registres carregats
Denominació Número de places Data d'inici Data de fi Expedient Sistema de selecció Tipus de personal Grup de titulació Altres requisits Matèries Estat Data de les proves Lloc de les proves Dades de les publicacions Més informació Documents
PLANS D'OCUPACIÓ 2018 5 15-03-2018 29-03-2018 Plans d'ocupació 2018 concurs Personal laboral temporal AE Anunci de la convocatòria dels plans d'ocupació 2018
Bases plans ocupació 2018
No s'ha aprovat l'oferta pública d'ocupació des de l'exercici 2012.