Quants diners costen les campanyes institucionals? Aquí trobaràs els costos detallats de cadascuna d'elles: les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació, dels anuncis així com els convenis i/o acords subscrits.

Publicitat Festa Major Petita a La Torre del Palau, 2016 - 302,50 €

Publicitat Festa Major Petita al Facebook, 2017 - 217,80 €

Falques ràdio Festa de la Vaca a RAC1, 2018 - 1.070,85 €

Publicitat Festa Major Petita al Facebook, 2018 - 215,38 €