Els recursos públics de l'ens es destinen a la finalitats previstes al pressupost? Es porten a terme de forma correcta els processos relacionats amb les subvencions, la contractació o els convenis? Aquí podràs trobar les auditories de comptes que s'hagin realitzat.

Data Títol Descripció Documents
09-03-2012 Informe economicfinancer 2009, 20101 i 30/06/2011 Informe de procediments, ecònomic i financer i revisisó del compliment de la legalitat de l'Ajuntament, dels exercicis 2009,2010 i sobre l'execucio del pressupost fins a juny de 2011. Informe economic