Quina és la llista de contractes oberts i negociats que s'han adjudicat els darrers anys? Pots consultar-la aquí.

Les dades que es mostren en aquest ítem han estat extretes de les publicacions en els diaris oficials. Aquesta informació no està estandarditzada fet que pot implicar que en alguns casos no apareguin dades en tots els camps.

0 Registres carregats

Relació de contractes oberts, negociats (Registre Públic de Contractes) enllaç.

 
                      CONTRACTES NEGOCIATS-OBERTS-ACORDS MARC 2015     
     
     
     
OBJECTE DEL CONTRACTE PROCEDIMENT TIPUS DE CONTRACTE ADJUDICATARI DATA INICI DATA ACTA RECEPCIÓ PRÒRROGA IMPORT ADJUDICACIÓ (IVA INCLÒS)    
Obra corresponent al projecte “Reparació i manteniment amb asfalt del carrer del Torrent del Llor de la urbanització Els Caus al municipi de Vacarisses" Negociat sense publicitat Obres CONSTRUIMA,S.L. 03/03/2015 19/03/2015 ---- 76.195,99 €    
Mixt d'obra/subministrament corresponent al projecte “Construcció i reforma de parcs infantils al municipi de Vacarisses" Negociat sense publicitat  Mixt, d’obra/subministrament HAPPY LUDIC PLAY GROUND AND URBAN EQUIPMENT,S.L. 12/03/2015 30/06/2015 ---- 56.668,40 €    
Obra corresponent al projecte ”Millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic a la zona de Torreblanca I (quadres AE, AG, AK)" Negociat sense publicitat Obres SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. 27/03/2015 23/06/2015 ---- 138.815,63 €    
Obres d'arranjament de l'asfalt als carrers dels sectors de Torreblanca I i l'Eixample del Terme Municipal de Vacarisses Negociat sense publicitat Obres ASFALTOS DEL VALLES, S.A. 07/04/2015 27/05/2015 ---- 70.785,00 €    
Obres de “Pavimentació amb asfalt del carrer de Sant Salvador Badia, aparcament, accés a la brigada, túnel i rampa de La Fàbrica al nucli urbà de Vacarisses"  Negociat sense publicitat Obres ROMERO GAMERO, S.A. 14/04/2015 20/04/2015 ---- 47.385,82 €    
Obres corresponents al projecte de ”Barreres de seguretat camí del centre urbà a la urbanització Els Caus (Parc Natural de Sant Llorenç i Serra de l'Obac)"  Negociat sense publicitat Obres EXCAVACIONES CÀCERES, S.L.  20/04/2015 08/06/2015 ---- 127.531,27 €    
Servei de casals d'estiu infantils de l'Ajuntament de Vacarisses Negociat sense publicitat Serveis E.I. L’EINA, SCCL 22/06/2015 31/07/2015 No admet pòrroga 38.834,85 €    
Servei de professionals per la netaja dels espais verds públics, zones boscoses, arbrat del viari urbà, voreres, vials, parcs infantils i parcel.les a tot el terme municipal de Vacarisses Obert Serveis CENTRE JARDINARIA L'HEURA S.L. 12/05/2016 11/05/2018 Si admet pròrroga 108.036,50 €    
                   
                   
                   
 
                        CONTRACTES NEGOCIATS-OBERTS-ACORDS MARC 2016    
     
     
     
OBJECTE DEL CONTRACTE PROCEDIMENT TIPUS DE CONTRACTE ADJUDICATARI DATA INICI DATA ACTA RECEPCIÓ PRÒRROGA IMPORT ADJUDICACIÓ (IVA INCLÒS) ACTES MESA FORMALITZACIÓ
Servei de casals d'estiu infantils de l'Ajuntament de Vacarisses Negociat sense publicitat Serveis E.I. L’EINA, SCCL 27/06/2016 29/07/2016 ---- 39.808,33 € Certificat acord Junta de Govern Local Text Formalització