Criteris interpretatius de contractació Disponible a: Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya

Criteris interpretatius de contractació Disponible a: Junta Consultiva de Contractació de l’Estat

En aquest apartat podràs trobar la resolució de consultes sobre la interpretació i l’anàlisi de les normes jurídiques en matèria de contractació pública.