Calendari dies inhàbils Disponible a: Generalitat de Catalunya (Departament d'Empresa i Ocupació)

Encara no saps quines són les festes generals i locals d'aquest municipi? No cal que busquis més perquè aquí les trobaràs totes.

LLISTAT DE DIES INHÀBILS

De conformitat amb l’article 48.7 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, l'Ajuntament d'Ulldecona fa públic el següent calendari de dies inhàbils a efectes de còmput de terminis per a l’any 2016.

 • 01/01/2016 - Any nou

 • 06/01/2016 - Reis

 • 25/03/2016 - Divendres Sant

 • 28/03/2016 - Dilluns de Pasqua Florida

 • 16/05/2016 - Dilluns de Pasqua Granada

 • 24/06/2016 - Sant Joan

 • 15/08/2016 - L'Assumpció

 • 12/09/2016 - Mare de Déu de la Pietat - Festa local

 • 12/10/2016 - La Hispanitat

 • 18/10/2016 - Sant Lluc - Festa Local

 • 01/11/2016 - Tots Sants

 • 06/12/2016 - Dia de la constitució

 • 08/12/2016 - La Immaculada

 • 26/12/2016 - Sant Esteve

 • Tots els diumenges

DIES HÀBILS I INHÀBILS

Es consideren dies inhàbils els diumenges i els dies declarats festius (art. 48 de la Llei 30/92, de 26 de novembre).
Es consideren dies hàbils la resta de dies del calendari, és a dir, de dilluns a dissabte sempre i quan no siguin festius.


 

CÒMPUT DE TERMINIS

El còmput de terminis ve regulat en el Capítol II del Títol IV de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i per l'article 26 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics.


 

Més informació:
DOGC núm. 6888 – 09/06/2015
ORDRE EMO/168/2015, de 25 de maig

Festes locals 2016 (acord del Ple de 04/05/2015)