En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

L'Ajuntament d'Ulldecona és l'òrgan de govern i administració del municipi, amb caràcter de Corporació del Dret Públic, i s'organitza amb la següent estructura:

 

Organització municipal bàsica:

 

 

Organització municipal complementària:

 

 

Participació en altres Ens.

 

  • Empreses participades i Consorcis.

  • Fundacions, Associacions i altres.