Llicència d'ús privatiu d'una porció de domini públic municipal al costat de la plaça de bous per a l'activitat de venda de begudes i entrepans

Plec de clàusules

Termini de presentació d'ofertes: 26/06/2017