Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre l'estructura i el funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

0 Registres carregats
Resum Data publicació Enllaç
R-15: Reglament del Servei de transport adaptat i assistit de l'Ajuntament de Tortosa 05-04-2018 Fitxa
R-14: Reglament del servei de transport col·lectiu urbà de viatgers amb autobús al municipi de Tortosa 27-03-2013 Fitxa
R-13: Reglament municipal de participació ciutadana 13-05-2015 Fitxa
R-12: Reglament Orgànic Municipal Fitxa
R-11: Reglament de camins rurals Fitxa
R-10: Reglament de règim intern del servei d'informació i atenció a les dones, SIAD 26-02-2009 Fitxa
R-09: Reglament municipal de solars sense edificar del municipi de Tortosa 24-12-2008 Fitxa
R-08: Reglament d´honors i distincions Fitxa
R-06: Reglament Municipal de Cementiris 30-04-2019 Fitxa
R-04: Reglament del servei de Viver d'empreses de l'Ajuntament de Tortosa 25-06-2011 Fitxa
R-03: Reglament del servei municipal d'aparcament subterrani a la plaça del Carrilet de Tortosa 19-10-2009 Fitxa
R-02: Reglament d'ús i gestió de la xarxa de clavegueram del municipi de Tortosa 13-07-2009 Fitxa
R-01: Reglament regulador del servei d'abastament d'aigua potable del municipi de Tortosa 13-07-2009 Fitxa
R-00: REGLAMENTS
O-15: Ordenança Municipal General de Medi Ambient 13-08-2015 Fitxa
O-16: Ordenança reguladora de la concessió de prestacions econòmiques de caràcter social de l´Ajuntament de Tortosa 26-05-2014 Fitxa
O-14: Ordenança del bon ús de la via pública i dels espais públics 24-09-2020 Fitxa
O-12: Ordenança reguladora dels fitxers que contenen dades de caràcter personal 24-05-2018 Fitxa
O-11: Ordenança fiscal general 19-05-2016 Fitxa
O-08: Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària 09-07-1998 Fitxa
O-06: Ordenança municipal de circulació 10-08-2018 Fitxa
O-05: Ordenança general de prestació de serveis funeraris al terme municipal de Tortosa 21-05-1998 Fitxa
O-02: Ordenança Municipal sobre Guals 27-10-2017 Fitxa
O-00: ORDENANCES REGULADORES